Gäster

  • 28 maj 2024

Du som har varit medlem en säsong hos SKK har möjlighet att ta med dig en gäst. Gäst får låna Coastrunner eller Coastliner. Däremot ingen SUP eller surfski. Gäst är person som fyllt 15 år. 

Tänk på att det är du som SKK-medlem som ansvarar för att materialet hanteras varsamt och att betalning sker. Kostnaden är numera 150:- som swishas till klubbens nummer: 123 465 7532.

Ha en trevlig paddeltur!