Nyheter

Renovering av brygghuset

  • 5 nov 2019

Höstmötet biföll styrelsens förslag att en husgrupp skall tillsättas som inom ramen för budgeten på 1.250.000 renoverar klubbens befintliga byggnader med fokus på kajakförvaring och funktionella omklädningsrum. Projektet bör kunna genomföras under vintern 2019/2020 för att stå klart till säsongen 2020. Underlag för förslaget finns på klubbens hemsida www.kajak.org.

Vi söker nu medlemmar som kan delta i husgruppen. Du skall alltså inte själv renovera utan husgruppen skall utveckla, upphandla och låta utföra projektet. Det är bra om du har erfarenhet av att hantera projekt och har någon vana vid byggnation eller renovering. Och framförallt att du kan företräda medlemmarnas behov av en framtidssäker och hållbar brygganläggning.


Anmäl ditt intresse till info@kajak.org eller till någon i styrelsen