Nyheter

Inför årsmötet

  • 20 feb 2017

Styrelsen kommer under punkt 12 på årsmötet att söka stöd för förändring av avgiftstrukturen gällande kanotplats. Om man loggar in finns förslaget att läsa här på hemsidan under nyheter.  

Förslag på reviderade stadgar

  • 14 feb 2017

Som tidigare meddelats och presenterats på höstmötet föreligger ett förslag till reviderade stadgar. Detta förslag lades upp på hemsidan i början på januari för att ge medlemmar möjlighet att kommentera och ge ändringsförslag. Ett fåtal kommentarer har kommit in och styrelsen har därefter gjort smärre justeringar och förtydliganden. Det slutgiltiga förslaget har nu mailats till alla medlemmar och finns härmed även tillgängligt om du loggar in på ditt konto. För godkännande av stadgeändringar fordras att förslaget stöds av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster på årsmötet den 23 februari.

Hälsningar från Styrelsen