Nyheter

Tack för fem fina år!

  • 20 feb 2020

Vid gårdagens årsmöte valdes en delvis ny styrelse och en ny ordförande. Jag valde inför detta år att inte ställa upp för omval eftersom jag har för många andra engagemang och nyss tillträtt ett nytt jobb. Lite blandade känslor eftersom det har varit fem innehållsrika och roliga år som ordförande i vår fantastiska förening!

Det har varit ett bitvis knepigt uppdrag för styrelsen under dessa år, med många turer kring vår långsiktiga närvaro på Kungsholmen. Relationer med Staden som gått fram och tillbaka och som nu lett till att vi landar ungefär där jag började för tio år sedan, då jag samlade ett litet gäng i mitt kök för att skissa på en renovering/ombyggnad av brygghuset. När nu husgruppen kommit igång med sitt arbete känns det som jag kan släppa mitt engagemang i den viktiga lokalfrågan.

Kamratskapet i SKK är speciellt och genom styrelsearbetet har jag haft förmånen att lära känna många härliga och engagerade klubbmedlemmar. Cirka 20 personer har passerat i styrelsen under min tid, stort tack till alla er och lite särskilt till Richard Anell som varit med under alla fem åren och ofta dragit ett tungt lass. Ytterligare något dussin har haft uppdrag utanför styrelsen med kajakplatser, hemsida, festfix, byggen, valberedning, kurser mm. Och här ett speciellt tack till Christian Poignant och Tina Ekelund som inte har ingått i styrelsen men som har förmågan att alltid kunna fylla en viktig funktion i olika sammanhang.

Jag finns kvar i Stockholm och förhoppningsvis kommer jag träffa er på bryggan lika ofta som tidigare. Jag passerar klubben på min väg till och från jobbet och räknar med att stanna till och paddla och basta morgon eller kväll när tiden och vädret medger.

Tack allihop för ert stöd och ert engagemang. Och välkommen Ingemar Persson som med stort engagemang kommer leda styrelsearbetet och fortsätta utveckla SKK!

/Magnus Oldenburg

Välkommen till Årsmöte!

  • 7 feb 2020

Onsdag 19 februari hålls årsmöte i SKK. Länk till kallelse med agenda finns här: /explorer/files/Kallelse%20a%CC%8Arsmo%CC%88te%202020.pdf

Bland annat kommer den nyligen formerade husgruppen att berätta om arbetet med den planerade renoveringen av brygghusanläggningen.

Lokalen är Fyrverkarbacken 21, bostadsrättsföreningens samlingslokal på markplan med ingång från baksidan. Länk: /explorer/files/Fyrverkarbacken%2021.png

/Styrelsen