Nyheter

Kylskåp

 • 11 okt 2017

Hej

 

Nu skall kylsåpet rensas. Ta hem era personliga matvaror.

Kylskåpet stängs den 14/10.

 

mvh

david

 

Höstmöte

 • 5 okt 2017

Kallelse till höstmöte för alla medlemmar i Stockholms Kajakklubb

Tid: Onsdag den 25 oktober 2017 kl 18.30

Plats: Lindhagensterrassen 27 (där årsmötet hölls senast)

Fika serveras från kl 18.00

 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning och röstlängd
 3. Fråga om stadgeenlig kallelse
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Rapport från årets kurser
 7. Antal medlemmar
 8. Genomgång av renovering och underhåll under året
 9. Kajakflottan försäljning, gjorda och planerade inköp
 10. Lägesrapport planerad nyetablering och relationen med Staden
 11. Tävlingar och tävlingsresultat säsongen 2017
 12. Prisutdelning KM 2017
 13. Övriga frågor

 

Varmt välkomna!

Styrelsen i Stockholms Kajakklubb

 

Arbetsrabatt

 • 2 okt 2017

Hej

 

Du kanske inte kom på fixadagen eller så har du lite mer att ge?

 

Vi behöver inför vintersäsongen åtgärda två saker i vårt klubbhus.

Detta viktiga arbete för 2-5 personer skulle dessutom garanterat ge rabatt på medlemsavgiften med 300kr.

Arbetet måste vara klart senast 25/10.

 

Arbetet innebär att:

1. Fixa material

2. Täta grunden på duschrummet. Rensa sly runt grund. Täta med hönsnät och fogskum. Lägga ut plattor. Allt detta för att hindra att vi får in råttor i krypgrunden som förra året.

3. Gräva bakom herrarnas duschrum för att återställa torpargrunden (så att luft kan cirkulera under huset och golvet torkar.).

 

Hör av er till David 0701937817.