Allmänna Villkor

Medlemskap och deltagande

Stockholms Kajakklubb har till uppgift att främja och genom sina medlemmar bedriva kanotpaddelidrottens alla grenar, samt verka för en god kamrat- och idrottsanda.

Medlemmar är skyldiga att känna till och följa klubbens stadgar.

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i klubbens verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem Kansliet Online. Kontot är individuellt.

 

Avsluta medlemskap

Om du inte längre vill vara medlem i klubben så hör du av dig till styrelsen och bekräftar ditt utträde. Din nyckel lämnar du antingen in på klubben eller skickar till oss:

Stockholms Kajak klubb
Box 12131
102 24 Stockholm

Om medlemskapsavgiften ej betalas kommer det också att betraktas som utträde ur klubben.

 

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).