Utlägg

Har du som medlem godkända utlägg för klubbens räkning så skall du skicka kvitton i original till klubbens kassör (se styrelsesidan) och ange kontonummer du vill ha pengarna till.