Nyheter

Kort lägesrapport

  • 30 apr 2020

Hej alla paddelvänner,

Här kort info om ”läget” inför säsongen.

  • Vi har skickat trasiga kajaker på reparation och räknar med att ha en hel och tjusig kajakflotta tills säsongen drar igång på allvar.
  • Den trasiga varmvattenberedaren i brygghuset är utbytt mot en ny med större kapacitet än den gamla för att möta det, som vi hoppas, ökade behovet efter husrenoveringen. Tack Jens Bond som fixat! Vi planerar också att ordna med ett par uteduschar för de som inte vill trängas i omklädningsrum just nu.
  • Introduktionen av nya SKK:are kommer att ske enligt plan med start den 16 maj. Dock med uppdelning i mindre grupper för att undvika trängsel på bryggan. Vid introduktionstillfällena kommer vi, som tidigare, att lägga beslag på bryggan och klubbens kajaker. Vi hoppas på förståelse för det och återkommer med ytterligare information när det är dags.
  • 17 maj går K2 Kungsholmen av stapeln. Vi ställer upp i detta arrangemang med rekommendationer om ombyte hemma m.m. Ni som deltar, håll avstånd i sidled till klubbkamrater och rejäla avstånd i djupled till konkurrenter.

Trevlig Valborg!

önskar Styrelsen

Information från styrelsen

  • 7 apr 2020

Våren är här och bryggan börjar fyllas upp. Själva paddlingen ute på vattnet har ju alla fördelar i dessa tider, däremot kan det bli trångt på bryggan och i omklädningsrum. Vi påminner er om att visa hänsyn och hålla avstånd. Ni som kan byta om hemma eller paddla på ”udda” tider, gör gärna det!

Vi har också tagit beslut om att tillfälligt endast tillåta medlemmar på klubben, inte gäster. Det är tråkigt, men om det blir trångt på bryggan vill vi självklart prioritera medlemmar. Vi har inte satt någon sluttid för detta men kommer att hålla er uppdaterade, även med andra åtgärder som kan bli aktuella.

Vi kommer inte heller att ha någon traditionsenlig vårfixardag. Men vi har behov av att reparera några kajaker på bryggan, om du är intresserad av att vara med på det kan du maila info@kajak.org så återkommer vi.

Info från husgruppen/styrelsen

  • 2 apr 2020

Information från husgruppen/styrelsen april 2020

Husgruppens arbete fortlöper enligt plan vilket innebär att det styrdokument som gruppen haft att utgå från följts och att tiden snart är inne för att handla upp de tjänster som krävs för renoveringen.

En fråga som återstår att lösa är bastuns placering.

Till hösten, september/oktober när vi tror att arbetena kommer att starta kommer våra paddelliv att påverkas en del. Vi vill redan nu informera om att klubben inte kommer, under renoveringstiden höst/vinter, kunna tillhandahålla fack för de som har egna kajaker. Varje medlem med sån plats måste själv ombesörja förvaring av sin kajak under denna tid. Dags att börja söka lösning för sådan förvaring nu kanske.

Vi kommer att återkomma med mer information successivt under arbetets gång.