Nyheter

Betalning av medlemsavgift

  • 26 mar 2021

OBS!

Det blev en miss på årets faktura. Medlemsavgiften ska betalas till vårt nya bankgiro-konto och inte till det gamla postgiro-kontot. Detta för att kunna nyttja OCR-numret som står på din faktura.

SKK bankgiro-nummer är: 5645-5512