Nyheter

Nyetablering på Smedsudden

  • 12 feb 2016

Sedan en tid har styrelsen arbetat med frågan om klubbens lokalisering. Vi har under 2015 träffat Stockholms Stad ett antal gånger för att hitta lösningar och det ser nu ut att det kan bli en nyetablering på Smedsudden. På årsmötet finns denna punkt på agendan och vi vill från styrelsens sida ge alla medlemmar så mycket information som vi kan inför ett beslut att gå vidare med dessa planer - läs mer här. / Styrelsen

Det nya passersystemet

  • 4 feb 2016

Om man ännu inte fått tag på en bricka till det nya passersystemet så kan man få "droppen" genom att skicka ett brev till: Stockholms Kajakklubb, Box 12131, 102 24 Stockholm. Brevet skall innehålla ett frankerat och adresserat returkuvert med ditt namn och adress.

Årsmöte

  • 3 feb 2016

Glöm inte bort årsmötet onsdag 24/2 kl. 18!

Nytt minigym

  • 3 feb 2016

Utrymmet bredvid killarnas omklädningsrum är nu "färdigt" och paddelmaskin samt lite vikter finns där.

Tips till valberedningen

  • 3 feb 2016

Valberedningen jobbar nu med att få ihop en bra styrelse. Om man vill bidra eller tipsa om någon är man välkommen höra av sig till Lars Albert eller Tina Ekelund på mail.