Tempreraturer och bastutider

  • 5 nov 2022

Styrelsen har efter ett möte beslutat att ändra tillbaka tiderna för bastun. Bastun kommer att vara tillgänglig alla dagar mellan kl 07-20. Detta eftersom vädret fortfarande är så milt och många fortfarande paddlar. Vänligen respektera att bastun är till för de som behöver värma sig efter paddling.

Tiderna gäller tillsvidare men kan ändras vid större väderomslag.